na4alobg.com             Copyright©2016
СУ Христо Ботев
Черно море
Кратка история на училището:
Кратка история на училището:
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Построена е специална сграда за училище с две класни стаи, канцелария и гардеробна
1956-57 учебна година е година на растеж - Обзавеждат се кабинети по химия, физика, биология, техническа работилница. Създава се училищен парк.
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
Министерство на образованието и науката   Регионален инспекторат по образованието - Бургас   I www.facebook/Sou Xristo Botev Chernomore