гр. Бургас
п.к. 8115 кв. Черно море
ул. „Атанас Буров” № 10

тел. 05518 2009
e-mail: ou_chmore@mail.bg

Людмила Йорданова
/Директор/

Нашите контакти
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Диплома за средно  образование
Европейско приложение към СО
Издаване на дубликат на диплома
Приемане и преместване на ученици
Признаване на клас от чужда държава
Служебна бележка до ДЗИ
Служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Удостоверение за валидиране на клас, етап или основна степен на образование
Вътрешни правила за достъп на информация
Документи за достъп до информация
Късче история
Административни услуги
Средно училище "Христо Ботев"
гр. Бургас п.к. 8115 кв. Черно море ул. „Атанас Буров” № 10
За нас
Самостоятелна форма 
Профил на купувача
Copyright©2019