гр. Бургас
п.к. 8115 кв. Черно море
ул. „Атанас Буров” № 10

тел. 05518 2009
e-mail: ou_chmore@mail.bg

Людмила Йорданова
/Директор/

Нашите контакти
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Документи
Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение
Заявление за отписване от учебното заведение
Декларация за ползване на лични данни
Заявления и декларации за записване на ученик в училище

Заявление до Класния ръководител за отсъствия до 3 дни
Заявление до Директора за отсъствия до 7 дни

| Образци на документи
Късче история
Средно училище "Христо Ботев"
гр. Бургас п.к. 8115 кв. Черно море ул. „Атанас Буров” № 10
За нас
Самостоятелна форма 
Профил на купувача
Copyright©2019