гр. Бургас
п.к. 8115 кв. Черно море
ул. „Атанас Буров” № 10

тел. 05518 2009
e-mail: ou_chmore@mail.bg

Людмила Йорданова
/Директор/

Нашите контакти
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Документи
Бюджет 2018
Изпълнение на бюджета 01.01 - 31.03
Изпълнение на бюджета 01.04 - 30.06
Изпълнение на бюджета 01.07 - 30.09
Изпълнение на бюджета 01.10 - 31.12

Отчет 2019
| Училищни документи
| Бюджет
Късче история
Средно училище "Христо Ботев"
гр. Бургас п.к. 8115 кв. Черно море ул. „Атанас Буров” № 10
За нас
Самостоятелна форма 
Профил на купувача
Copyright©2019

Изпълнение на бюджета 01.01 - 31.03
Изпълнение на бюджета 01.04 - 30.06
Изпълнение на бюджета 01.07 - 30.09
Изпълнение на бюджета 01.10 - 31.12

Бюджет 2020
Изпълнение на бюджета 01.01 - 31.03
Изпълнение на бюджета 01.04 - 30.06
Изпълнение на бюджета 01.07 - 31.09
Изпълнение на бюджета 01.10 - 31.12