гр. Бургас
п.к. 8115 кв. Черно море
ул. „Атанас Буров” № 10

тел. 05518 2009
e-mail: ou_chmore@mail.bg

Людмила Йорданова
/Директор/

Нашите контакти
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Документи
График - допълнителен час на класа - втори учебен срок
Графици - класни и контролни работи - втори учебен срок
Седмично разписание - втори учебен срок
График за учебна заетост през 2019-2020
График за дежурствата на учителите през учебната 2019-2020г.
График за допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните  учебни часове през първия учебен срок на учебната 2019-2020г.
График за допълнителният час на класа за учебната 2019-2020г.
График за допълнителният час по ФВС и Спортни дейности за класовете през учебната 2019-2020г.
График за провеждане на входно равнище и контролни работи през първия учебен срок на учебна 2019-2020г.
График за провеждане на входно равнище през учебна 2019-2020г.
График за провеждане на класни работи през първия учебен срок на учебната 2019-2020г.
График за провеждане на контролни работи през първия учебен срок 2019-2020г.
График ФУЧ с учениците през учебната 2019-2020г.
Родителски срещи учебна 2019-2020г.
Седмично разписание за учебната 2019-2020г. 1 срок за 5,6,7,8,9,10 клас
Седмично разпределение за учебната 2019-202г. 1 срок -  1-4 клас
| Училищни документи
| Графици  | Архив 2018-2019
Късче история
Средно училище "Христо Ботев"
гр. Бургас п.к. 8115 кв. Черно море ул. „Атанас Буров” № 10
За нас
Самостоятелна форма 
Профил на купувача
Copyright©2019