гр. Бургас
п.к. 8115 кв. Черно море
ул. „Атанас Буров” № 10

тел. 05518 2009
e-mail: ou_chmore@mail.bg

Людмила Йорданова
/Директор/

Нашите контакти
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Документи
График - допълнителен час на класа
Графици - класни работи
Графици - контролни работи
График за учебна заетост през 2020-2021
График за консултации на учителите по учебни предмети с ученици
График за провеждане на входно равнище
График за допълнителни консултации по учебни предмети
График за провеждане на входно равнище през учебна
| Училищни документи
| Графици  | Архив 2019-2020 | Архив 2018-2019
Късче история
Средно училище "Христо Ботев"
гр. Бургас п.к. 8115 кв. Черно море ул. „Атанас Буров” № 10
За нас
Самостоятелна форма 
Профил на купувача
Copyright©2019