гр. Бургас
п.к. 8115 кв. Черно море
ул. „Атанас Буров” № 10

тел. 05518 2009
e-mail: ou_chmore@mail.bg

Людмила Йорданова
/Директор/

Нашите контакти
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Документи
| Училищни документи
| Правилници | Архив 2018-2019
Правила за работа в извънредна ситуация -  Правилник
Късче история
Средно училище "Христо Ботев"
гр. Бургас п.к. 8115 кв. Черно море ул. „Атанас Буров” № 10
За нас
Самостоятелна форма 
Профил на купувача
Copyright©2019
Правилник за осигуряване на БУВОТ
Правилник за пропускателния режим
Приложение 1 -  Правилник
Приложение 2 -  Правилник
Приложение 3 -  Правилник
Приложение 4 -  Правилник
Правилник за дейността на училището