гр. Бургас
п.к. 8115 кв. Черно море
ул. „Атанас Буров” № 10

тел. 05518 2009
e-mail: ou_chmore@mail.bg

Людмила Йорданова
/Директор/

Нашите контакти
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Документи
График за провеждане на контролни работи първи учебен срок 2018-19
График за самостоятелната форма на обучение 2019
График за консултации с учениците 2018-2019
График ФВС 2018
График - допълнителeн час на класа от 1-9 клас за учебната 2018-2019год.
График за дежурствата на учителите през втория учебен срок на  учебната 2018-2019год.
График за допълнителни консултации по учебни предмети през втори учебен срок на учебната 2018-2019год.
График за провеждане на класни работи 5- 9 клас през втория учебен срок на учебна 2018-2019год.
График за провеждане на контролни работи  за 5-9 клас през втория учебен срок на учебна 2018-2019год.
График за провеждане на контролни работи 1-4 клас през вториучебен срок на учебната 2018-2019год.
| Училищни документи
Късче история
Средно училище "Христо Ботев"
гр. Бургас п.к. 8115 кв. Черно море ул. „Атанас Буров” № 10
За нас
Самостоятелна форма 
Профил на купувача
Copyright©2019
| Графици  | Архив 2019-2020 | Архив 2018-2019