гр. Бургас
п.к. 8115 кв. Черно море
ул. „Атанас Буров” № 10

тел. 05518 2009
e-mail: ou_chmore@mail.bg

Людмила Йорданова
/Директор/

Нашите контакти
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Нашата история
Кратка история на училището
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Построена е специална сграда за училище с две класни стаи, канцелария и гардеробна
1956-57 Обзавеждат се кабинети по химия, физика, биология, техническа работилница. Създава се училищен парк.
Късче история
Средно училище "Христо Ботев"
гр. Бургас п.к. 8115 кв. Черно море ул. „Атанас Буров” № 10
За нас
Самостоятелна форма 
Профил на купувача
Copyright©2019