гр. Бургас
п.к. 8115 кв. Черно море
ул. „Атанас Буров” № 10

тел. 05518 2009
e-mail: ou_chmore@mail.bg

Людмила Йорданова
/Директор/

Нашите контакти
На 16.04.2019г. с учениците от 6 и 7 клас се проведе Урок по Конститутуция. По повод 140-годишнината от приемането на Търновската конституция на 16.04.1879г. Целта на урока беше учениците да се запознаят с историческите факти, съпътстващи работата на Учредителното събрание и изготвяне на първия български основен закон.
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Последни новини
Късче история
Към галерия
Средно училище "Христо Ботев"
гр. Бургас п.к. 8115 кв. Черно море ул. „Атанас Буров” № 10
За нас
Самостоятелна форма 
Профил на купувача
Copyright©2019