гр. Бургас
п.к. 8115 кв. Черно море
ул. „Атанас Буров” № 10

тел. 05518 2009
e-mail: ou_chmore@mail.bg

Людмила Йорданова
/Директор/

Нашите контакти
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Училищна програма за извънкласна дейност -Занимания по интереси- по наредба за приобщаващо образование за учебната 2019-2020 година
Късче история
Средно училище "Христо Ботев"
гр. Бургас п.к. 8115 кв. Черно море ул. „Атанас Буров” № 10
За нас
Самостоятелна форма 
Профил на купувача
Занимания
Copyright©2019
Клуб за приложни изкуства "ДЪГА"
Клуб за приложни изкуства "ДЪГА" - работни моменти- Мартенска магия
Клуб за приложни изкуства "ДЪГА" - изложба Баба Марта
Ръководители на дейности по интереси
Вътрешни правила за организация и провеждане на дейностите по интереси
Заповед за определяне на групите по интереси